Over Mediq Learning Center

Een onafhankelijk en geaccrediteerd “kennishuis” mogelijk gemaakt door en voor zorgprofessionals. Het Mediq Learning Center biedt naast andere leervormen als blended lessons, klinische lessen en workshop, diverse eLearnings aan en draagt zodoende bij aan betere zorg door het faciliteren van actuele kennis en vaardigheden gericht op de gespecialiseerde praktijk (van chronisch zieken).

Waarom?

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling, zorgprofessionals moeten bevoegd en bekwaam zijn en blijven. Ze zijn daar, meer dan voorheen, zelf verantwoordelijk voor. De zorg aan het bed vraagt echter steeds meer tijd en energie. Leren moet daarom tijd efficiënt en effectief aangeboden worden. Reden voor ons om eLearnings aan te bieden in de volgende vakgebieden:
• Wondzorg
• Incontinentiezorg
• Stomazorg
• Luchtwegzorg
• Voedingstherapie
• Infuustherapie
• Diabeteszorg

e-Learning online omgeving

Mediq Learning Center maakt gebruik van een online omgeving waar u terecht kunt voor digitale educatie. Een speciale website die de cursist de mogelijkheden biedt om een training te volgen in hun eigen tempo, op een tijdstip dat het  beste uitkomt en op een zelfgekozen locatie: op het werk of gewoon thuis.

Onze eLearnings worden gemaakt in samenwerking met praktijkdeskundigen. Zo kunt u erop vertrouwen dat de geleerde stof direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Het inzetten van eLearning

1. Als individuele training om actuele kennis te vergaren en om meer verdieping te krijgen bij een bepaald onderwerp.
2. Als manier om alle collega’s op een afdeling te trainen, zodat iedereen dezelfde basiskennis heeft.
3. Bij het verkrijgen van vaardigheden is de eLearning tevens de ideale tool als voorbereiding op de terugkomdag (zie blended lesson)

Hoe zien de eLearnings eruit?

De eLearning is opgebouwd uit verschillende modules. De inhoud is aangepast aan het niveau van de cursist. Op deze manier is de lesstof direct toepasbaar in de praktijk.

De modules zijn interactief en aan de hand van anatomie, pathologie, behandelvormen en duidelijke productoverzichten leert de cursist de juiste zorg en producten toe te passen. Middels diverse verwerkingsvragen kunnen cursisten tussendoor ondervinden hoe het  leerproces verloopt.

Na het doorlopen van alle modules kunnen cursisten middels casuïstiek en een toets die meteen de uitslag geeft, hun kennis testen.

Voor elke eLearning opleiding kan een certificaat van deelname of accreditatie verkrijgen en zelf printen.

De inhoud van de eLearnings

Inhoudelijk worden de opleidingen gemaakt door eigen medewerkers van Mediq, die natuurlijk bij uitstek gespecialiseerd zijn in bepaalde zorggebieden, zoals bijvoorbeeld wondzorg en continentie. 

Bij het schrijven van deze inhoud maakt het team gebruik van deskundigen uit het “veld”. Toonaangevende trainers/verpleegkundigen die de inhoud op actualiteit en kwaliteit checken.

Een gespecialiseerde schrijver van het eLearning bedrijf U&I zet alle input om in een goed te begrijpen en speciaal op educatie gerichte leerstof. 

Werken in uw eigen Leermanagementsysteen (LMS)

Werkt u met een van de onderstaande leermanagementsystemen? Dan kunt u de eLearnings van Mediq Learning Center nu ook in uw eigen LMS volgen:
• Noordhoff (Pulseweb)
• The Competence Group
• Ilias (Future Learning)
• Moodle

Heeft u een ander LMS dat werkt volgens de SCORM-standaard? Ook dan zijn er mogelijkheden om de eLearnings in uw eigen systeem te plaatsen.


Meer weten?

Neem contact met ons op: